Bereichsleitung

 • Andrea B. Horn

  Andrea B. Horn, Dr. rer. nat.

  Leitung Fort- und Weiterbildung

  Bildungsberatung

  Tel.: +41 44 635 34 83

  a.horn@psychologie.uzh.ch

  Mehr …

  e87b0d56-687e-4a1d-b2d4-314b77513077
 • Sandra Oppikofer

  Sandra Oppikofer, Dr. phil., Betr. oec. HWV

  Leitung Entwicklung und Evaluation

  Evaluationsberatung

  Tel.: +41 41 440 65 13, +41 44 635 34 26

  sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch

  Mehr …

  4517c76f-e1ef-4c7e-bb55-a505bcd22f18
 • Bettina Ugolini

  Bettina Ugolini, Dr. phil.

  Leiterin Beratungsstelle LiA

  Tel.: +41 44 635 34 23

  bettina.ugolini@zfg.uzh.ch

  Mehr …

  79aa4d29-cdb2-4106-afa8-7a8e0db4811b